Program Očišťování před sezónou

Možná že každý, kdo chová holuby, slyšel o tzv. mrkvové kúře. Používá se jí před rozmnožovací sezónou. Nĕkteří chovatelé podávají mrkev nebo její smĕsi s jinými zeleninami (např. červená řepa, petržalka, celer, zelí) jako formu hladovky (bez zrní), jiní jako doplňek do krmiva. Na otázku, proč používají takovou kúru, odpovídají, že je to způsob pro redukci tukové tkánĕ, identifikaci slabých kusů, odstranĕní toxinů a odčervení hejna.V HapLabs tvrdíme, že mrkvová kúra spojena s hladovkou není pro ptáky prospĕšná. Je to dost velký stres pro organismus, a je to poslední vĕc, kterou bychom mĕli poskytnout holubům před začátkém sezóny. Je lepší nedopustit k odtučnĕní ptáků v dobĕ odpočinku než je pozdĕji radikálnĕ držet o hladu. Selekci slabých kusů také je možné provést jinak, např. rezignovat na léčbu v zimĕ. Umožní to vybrat holuby se slabĕjší odolností. Mrkvová kúra bezpochyby má ale také výhody. Přidatek zelenin k zrní dodává vitamínů a redukuje množství toxinů ve krvi.
Dobrá kúra proti škodlivým látkám odstraňuje zbytky antibiotik z tkání, „omlazuje” holuby a zlepšuje jejich zdraví. Proto jsme v HapLabs stvořili speciální program, jenž dovolí chovatelům dobře připravit ptáky k sezónĕ.

BYLINNÁ OČIŠŤUJÍCÍ KÚRA HapLabs
 

Náš program se zakládá na čtyřech bylinných výrobcích. Doporučujeme, abyste aspoň jednou v roce provedli celkovou čtyřstůpňovou kúru. Trvá kolem mĕsíce. Pokud je menĕ času, můžete spojit krok 2 a 3 pomocí podávání HEPATIC a NEFRIC ve stejné vodĕ. Mezí následnými kroky udĕlejte vždy 2 dny přestávku a podávejte holubům čistou vodu.

 

 

KROK 1: GASTRIC
 

Očišťování trávící soustavy
GASTRIC odstraňuje usazeniny ze střevních stĕn a stabilizuje jejich práci. Váže také toxiny, působí ochrannĕ a ničí choroboplodné bakterie.
Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo čaj
 

KROK 2: NEFRIC
 

Regenerace a zlepšení funkce jater
HEPATIC posiluje buňky jater a povzbuzuje tvoření nových. Díky tomu zvyšuje výkonnost tohoto orgánu, zlepšuje bĕžný metabolismus holuba a zlepšuje schopnost odstraňování toxinů.
Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo s vodou
 

KROK 3: NEFRIC
 

Odstraňování toxinů z krve
NEFRIC
povzbuzuje práci ledvin, díky čemu zvyšuje úroveň filtrování krve a zachycování toxinů. Dodatečnĕ stabilizuje kyselinovo-zásadité hospodářství organismu a působí desinfekčně na močové cesty.
Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo s vodou
 

KROK 4: INHALIC
 

Očišťování dýchací soustavy
INHALIC
odstraňuje znečištĕní z dýchacích cest. Povzbuzuje prácí řasinek a zvĕtšuje vylučování slizu vystýlajícími buňkami.
Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo inhalace
 


      zpět


HapLabs